การคืนสินค้า
ลูกค้าสามารถติดต่อคืนสินค้าได้ในเวลาทำการ
9.00-17.00 วันจันทร์ – ศุกร์
ผ่านช่องทาง
FACEBOOK : Austin Racing Thailand
Line @ : @maverix
โทร : 083-985-7313

นโยบายการคืนสินค้า
ภายในระยะเวลารับประกันสินค้า 7 (เจ็ด) วัน ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถดำเนินการดังต่อไปนี้ ตามรายละเอียดแนบ

            (ก) การเปลี่ยนสินค้า  หลังจากลูกค้าได้รับสินค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ในกรณีที่สินค้าไม่เป็นเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้า ที่ได้ระบุไว้ในเว็บไซต์ หรือ เจ้าของเว็บไซต์ จัดส่งสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ  โดยสินค้า และบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่เกิดการชำรุด เสียหาย  หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เจ้าของเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี
           

            (ข) การคืนสินค้า ในระยะเวลารับประกันสินค้า หากเกิดความเสียหายกับสินค้า อันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต หรือความเสียหายอันเกิดจากการขนส่ง ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ใช้งานได้บันทึกหลักฐานด้วยวิดีโอหลังในขณะที่เปิดพัสดุ ทาง เจ้าของเว็บไซต์ ยินดีรับคืนสินค้า
โดยไม่ครอบคลุมถึง ความผิดพลาดของผู้ใช้งานเว็บไซต์ ในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี ,  ผิดรุ่น , ผิดประเภทฯ

            (ค) การคืนเงิน
– เจ้าของเว็บไซต์  จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ใช้งานเว็บไซต์ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์สั่งซื้อได้

– ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

  • กรณีผู้ใช้งานเว็บไซต์ชำระเงินเต็มจำนวนหรือผ่อนชำระ ตัดผ่านบัตรเครดิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ โดยที่จะขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรของผู้ใช้งานเว็บไซต์
  • กรณีผู้ใช้งานเว็บไซต์ชำระเงินเต็มจำนวน ตัดผ่านบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิต ที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 45 – 60 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ได้รับการแจ้งจาก เจ้าของเว็บไซต์ โดยที่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตรผู้ใช้งานเว็บไซต์
  • กรณีผู้ใช้งานเว็บไซต์ชำระเงินเต็มจำนวน ผ่านช่องทางการโอนเงิน จะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์แจ้ง โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 5-7 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ ได้รับการแจ้งจาก เจ้าของเว็บไซต์ (หลังจาก เจ้าของเว็บไซต์ ได้รับเอกสารประกอบการคืนเงินจากลูกค้าครบถ้วนแล้ว)

–กรณีที่ชำระเงินสำเร็จแล้ว หรือ สินค้าถูกจัดส่งแล้ว เจ้าของเว็บไซต์  ขอสงวนสิทธิ ไม่ดำเนินการยกเลิก คืนเงิน เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า ผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภทฯ
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
  • รวมถึง Gift Voucher ต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, Code
  • กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจ (Change of mind) ของผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกกรณี

กรณีไม่พึงพอใจกับคุณภาพของสินค้าหรือบริการของเจ้าของเว็บไซต์, บุคคล หรือนิติบุคคล อื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้อง

*** สินค้าที่ส่งคืนจะต้องมีอุปกรณ์ครบ 
ไม่มีตำหนิ ไม่เกิดการชำรุดหรือเสียหาย
แพคเกจอยู่ในสภาพเดิม หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับคืนได้ที่
Maverix Group Company Limited
318 / 29-30 ซอย สุขุมวิท 22 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เบอร์ติดต่อ 083-985-7313


วิธีการคืนเงินสำหรับลูกค้าที่โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ข้อมูลที่ลูกค้าต้องแจ้งเพื่อรับเงินคืนประกอบด้วย
– หมายเลขคำสั่งซื้อ 
– สลิป Tracking number ติดตามสถานะสินค้า 
– ชื่อเจ้าของบัญชี
-ชื่อธนาคาร
-หมายเลขบัญชีธนาคาร

***ลูกค้าจะได้รับเงินคืนโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร ภายใน 7 วันหลังจากทางบริษัทได้รับพัสดุเรียบร้อยแล้ว***

ข้อกำหนดและวิธีการคืนเงินสำหรับลูกค้าที่ชำระเงินผ่านบัตรเคดิต

– ไม่เป็นรายการชำระเงินที่ผู้ถือบัตรปฏิเสธรายการ
– รายการยังไม่ได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน
– รายการถูก ตัดวงเงิน (capture) แล้ว
– รายการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี
– ยังไม่มีการคืนเงินเกิน 15 ครั้ง (กำหนดให้คืนเงินได้ไม่เกิน 15 ครั้ง/รายการ)

ทางร้านค้าจำดำเนินการทำเรื่องขอเงินคืนภายใน 1 วันหลังจากที่ลูกค้าแจ้งมา ซึ่งโดยการดำเนินการคืนเงินหลังจากนี้จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร โดยทั่วไปแล้วผู้ถือบัตรจะได้รับเงินคืนในรอบบิลถัดไป ส่วนบัตรเดบิตจะได้รับเงินคืนใน 30-60 วัน

หากผู้ถือบัตรยังไม่ได้รับเงินคืน แนะนำให้ผู้ถือบัตรติดต่อกับธนาคารผู้ออกบัตรโดยตรง โดยโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุอยู่ด้านหลังของบัตร